Testovaní na Covid-19

19. 11. 2021

Ve dnech 22. a 29. listopadu proběhne testování na covid-19.

 • Screeningové testování proběhne na všech základních a středních školách a konzervatořích po celé ČR.
 • Testování proběhne v termínech:
  • 22. 11. 2021,
  • 29. 11. 2021 a následně každé podnělí mimo prázdniny.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování:
  • 14 dnů po plně dokončeném očkování,
  • nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
 • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám.
 • Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
  • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotních důvodů potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje).

P. Koníř, ředitel školy