Matematický klokan

20. 03. 2015

Matematický Klokan 20. 3. 2015

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

//www.matematickyklokan.net/info.php

   

2. hodina

3. hodina

4. hodina

Cvrček

2. třída

p. uč. Doležalová

p. uč. Doležalová

 
 

3. třída

p. uč. Mrázová

p. uč. Mrázová

 

Klokánek

4. třída

p. uč. Lacinová

p. uč. Řehořová

 
 

5. třída

p. uč. Knappová

p. uč. Knappová

 

Benjamín

6. třída

 

p. uč. Konířová

p. uč. Modrý

 

7. třída

 

p. uč. Valešová

p. uč. Valešová

Kadet

8. třída

p. uč. Šiková

p. uč. Hrůzová

 
 

9. třída

p. uč. Modrý

p. uč. Modrý