Od podzimu do jara

  • 2 kategorie 3. – 5. tř. a 6. – 9. tř.
  • každý měsíc bude vyhlášeno jedno kolo, otázky k jednotlivým kolům budou vyvěšeny na chodbě pavilonu A (II. stupeň)
  • koordinátor soutěže je p. uč. Knappová
  • vyhodnocovat se bude i každé kolo zvlášť
  • celkové vyhodnocení soutěže proběhne v červnu 2020