Novinky

Volby do školské rady

2014 12. 11.

20. 11. byl na třídních schůzkách zvolen zástupce rodičů do školské rady. Stala se jím Ing. Romana Vyletová.