Novinky

Informace

2020 13. 10.
Od středy 14. 10. 2020 je pro žáky povinná domácí výuka. Do areálu školy (zejména venkovní sportoviště) je veřejnosti vstup zakázán.

Jeseníček

2020 5. 10.
2. číslo Jeseníčku ve školním roce 2020/2021 je ke stažení zde.

Informace

2020 9. 9.
Od 10. 9. 2020 je v budově školy povinné nošení roušek. Jedná se o společné prostory a jídelnu. Doporučujeme, aby žáci měli v igelitovém pytlíku také náhradní roušku.

Organizace prvního týdne školy

2020 31. 8.
V úterý 1.9.2020 se od 8:00 do 8:45 hodin uskuteční zahájení školního roku 2020/2021 v kmenových třídách pro 1. - 9. ročník.

Rodiče žáků prvních tříd mohou přijít s prvňáčky až do třídy. Po přivítání bude následovat informativní schůzka s třídním učitelem.

Rodiče ostatních žáků zůstanou na nádvoří. Do budovy mohou vstoupit pouze za účelem přihlášení dětí do družiny.

Ve středu 2. 9. bude mít první třída dvě vyučovací hodiny. Ostatní třídy budou mít čtyři vyučovací hodiny s třídním učitelem. Proběhne předání učebnic, pracovních sešitů, seznámení se školním řádem a nastavení třídních pravidel.

Od středy je školní družina pro přihlášené děti od 6.30 do 16.00.

Od 3. 9. se učí podle rozvrhu.

3. 9. jsou pro 2. - 9. tř. od 15.30 do 17.00 třídní schůzky. Pro větší bezpečnost je vyžadován vstup do budovy s rouškou. Děkujieme za pochopení.

Volba člena školské rady naší školy

2020 26. 8.

Vážení rodiče,

Dne 3. 9. 2020 se koná volba člena školské rady naší školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Podrobnosti naleznete zde.

Pomůcky na školní rok 2020/2021

2020 27. 6.
Škola kupuje učebnice a všechny pracovní sešity. Ostatní pomůcky, které budou žáci potřebovat jsou zde.

Vysvědčení + focení

2020 21. 6.
23. 6. si mohou přijít všichni žáci pro vysvědčení. Žáci 9. tř. přijdou v 9 hodin (předání vysvědčení na nádvoří školy), ostatní v 8 hodin. Zároveň proběhne focení tříd. Žáky si  vyzvedne třídní učitel/ka. Do budovy školy mohou vstoupit pouze žáci s pedagogem. Každý žák musí doložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Pokud již čestné prohlášení předkládal (např. při konzultačních hodinách), není nutné ho nosit znovu. Čestné prohlášení je zde. V případě, že Vám navrhovaný termín nevyhovuje, kontaktujte třídního učitele a domluvte si individuální předání.