Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

Pondělí

 • Ekologicko-přírodovědné aktivity: p. Knappová 15:10 –15:40 (5. – 9. tř.), sudý týden
 • Aerobic: p. Peterová 15:15 – 16:30 (5. – 9. tř.)
 • Karate Jiu-Jitsu: p. Práger 16:30 – 18:00, www.karate-outlaw-shotokan.cz

Úterý

 • Čtenářský klub: p. Konířová 13:30   15:00
 • Florbal: p. Polák, p. Hlaváček 15:00 – 16:30

Středa

 • Keramický kroužek: p. Hornofová, p. Hornof 12:45 –  nejdéle do 15:00
 • Hasičsiký kroužek: p. Svačina 16:30 17:30

Čtvrtek

 • Flétny: p. Doležalová 13:00 – 14:20
 • Veselá věda – kroužek vědeckých pokusů: p. Lněníčková 16:00 – 17:00 (první stupeň)

Pátek

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Úterý

 • Pedagogická intervence: p. Doležalová 11:50  12:35
 • Reedukace specifických poruch učení: p. Doležalová 12:40 13:25

Čtvrtek

 • Reedukace specifických poruch učení: p. Doležalová 14:20 15:05

Pátek

 • Pedagogická intervence: p. Konířová 14:20 15:05

Doučování

Úterý

 • Český jazyk 4. tř.: p. Mrázová 13:00 14:00

Středa

 • Matematika 8. a 9. tř.: p. Kavalerová 14:00 15:00

Čtvrtek

 • Matematika 6. a 7. tř.: p. Kavalerová 14:00 15:00