Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023

Pondělí

 • Flétny pokročilí: p. Doležalová 12:00 –12:30
 • Gymnastika 1. a 2. tř.: p. Doležalová 13:30 –14:15
 • Pohybovky II. st.: p. Tomková 15:15 – 16:00

Středa

 • Keramický: p. Hornofová, p. Hornof 13:00 – 15:00
 • Ještěrky Jesenice: p. Procházka 16:00 – 17:30 (Plzeňská 420)
 • Fotbal mladší žáci: p. Jícha 16:00 – 17:00
 • Fotbal starší žáci: p. John 17:00 – 18:00
 • Hasiči: p. Vaněk 18:00 – 19:00

Čtvrtek

 • Dějepisný kroužek: p. Hrůzová 7:00 – 7:45
 • Hudební nauka a hra na klávesové nástroje: p. Šperková 12:45 – 18:15
 • Florbal: p. Polák, p. Hlaváček 15:00 – 16:30

Pátek

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Středa

 • Reedukace specifických poruch učení: p. Doležalová 12:40 13:25

Pátek

 • Reedukace specifických poruch učení: p. Doležalová 12:40 13:25
 • Pedagogická intervence: p. Doležalová 13:30 14:15
 • Pedagogická intervence: p. Konířová 12:40 13:25

Doučování „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Pondělí

 • Čj 8: p. Hrůzová 7:00 4:45
 • žáci z Ukrajiny: p. Konířová 7:20 7:40
 • 2.B tř.: p. Fridrichová 12:40 13:25

Úterý

 • M 8: p. Tomková 14:15 15:00

Středa

 • M 6: p. Tomková 7:00 7:45
 • M 9: p. Vyletová 7:05 7:50
 • žáci z Ukrajiny: p. Konířová 7:20 7:45
 • 2.A tř.: p. Fridrichová 11:50 12:35

Čtvrtek

 • žáci z Ukrajiny: p. Konířová 10:00 10:45
 • žáci z Ukrajiny: p. Valchářová 10:00 10:45
 • 2.A tř.: p. Fridrichová 11:50 12:35
 • 3.B: p. Kvapilová 11:50 12:35

Pátek

 • M 8: p. Tomková 7:00 7:45