Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022

Pondělí

 • Flétny: p. Doležalová 12:40 –13:20

Středa

 • Ještěrky Jesenice: p. Procházka 16:00 – 17:30 (Plzeňská 420)
 • Hasiči: p. Svačina 18:00 – 19:00

Čtvrtek

 • Florbal: p. Polák, p. Hlaváček 15:00 – 16:30

Pátek

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Úterý

 • Reedukace specifických poruch učení: p. Doležalová 14:20 15:05

Středa

 • Reedukace specifických poruch učení: p. Doležalová 11:50 12:35
 • Pedagogická intervence: p. Doležalová 12:40 13:25
 • Pedagogická intervence: p. Konířová 13:45 14:30

Doučování

Pondělí

 • 3. tř.: p. Řehořová 13:00 13:45

Úterý

 • 2.A tř.: p. Mrázová 12:40 13:25

Středa

 • 2.B tř.: p. Kalibová 12:15 13:00
 • 4. tř.: p.Peterová 11:50 12:35
 • M1, II. st.: p. Tomková 13:45 14:30
 • Čj1, II. st.: p. Jarošová 14:00 14:45

Čtvrtek

 • 5. tř.: p. Kvapilová 13:00 13:45
 • M2, II. st.: p.Tomková 13:45 14:30

Pátek

 • Čj2, II. st.: p. Jarošová 11:50 12:35