Kalendář akcí

Vysvědčení

30. 6. - | Lokalita:

Rozloučení s 9. tř.

10:00 29. 6. - | Lokalita: KD Jesenice

Indiánská stezka

28. 6. - | Lokalita:

Sportovní dopoledne, 1. st.

27. 6. - | Lokalita:

Naučná stezka Jesenice, kola, 6. tř.

27. 6. - | Lokalita:

Pasování prvňáčků na čtenáře

24. 6. - | Lokalita:

Noc s Andersenem, 7. tř.

23. 6. - | Lokalita:

Dějepisná exkurze

21. 6. - | Lokalita: Praha

Výlet 6. tř.

17. 6. - | Lokalita: Chýše

Výlet 5. tř.

16. 6. - 17. 6. | Lokalita: Kemp Jesenice