Kalendář akcí

Den zdraví, II. st.

08:00 25. 10. - 12:35 | Lokalita:

Den Země, 5. tř.

22. 4. - | Lokalita:

Čertí škola, 1.- 5. tř.

3. 12. - | Lokalita:

Přírodní a kulturní zajímavosti Jesenicka

08:00 27. 9. - | Lokalita:

Noc s Andersenem - 7. tř.

24. 9. - | Lokalita:

Den zdravého životního sytu

08:00 3. 9. - 11:40 | Lokalita:

Projektový den 1. pomoc: 8. tř.

08:00 6. 2. - 11:40 | Lokalita:

Projektový den 1. pomoc: 6. tř.

08:00 4. 2. - 11:40 | Lokalita:

Čertí škola (1. - 4. tř.)

5. 12. - | Lokalita:

Hubertský den, 1. - 6. tř.

24. 9. - | Lokalita: