Čarodějnice

Termín konání: 2. 5. 2015 | 15:00 - 19:00
  • odlet od Základní školy v Jesenici v 15. 00 na Drahouš,
  • součástí akce je: výstava prací žáků 1. stupně základní školy,
  • soutěže pro čarodějnice, diskotéka, vyhlášení nejhezčí čarodějnice, upálení čarodějnice