Testování žáků 9. a 8. tř.

Termín konání: 19. 5. 2015
 

Průběh testování 8. třídy 19. 5.

Pracovna dějepisu

 Při řešení testů je dovolena pouze propiska.

755 – 800      instrukce – p. uč. Modrý

800 – 845      test z českého jazyka (40 úloh) – p. uč. Modrý

845 – 855      přestávka – p. uč. Šiková

855 – 955      test z matematiky (30 úloh) – p. uč. Šiková

955 – 1015    přestávka – p. uč. Šiková

1015 – 1115  test obecné studijní informace (60 úloh) – p. uč. Šiková, p. uč. Hrůzová

1115 – 1125  přestávka – p. uč. Hrůzová

 

Průběh testování 9. třídy 19. 5.

Pracovna informatiky

Při řešení testů je dovolena pouze propiska.

755 – 800      instrukce – p. uč. Koníř

800 – 935      test přírodovědného přehledu (60 úloh) – p. uč. Koníř, p. uč. Hrůzová

935 – 955      přestávka

955 – 1135    test společenskovědního přehledu (60 úloh) – p. uč. Koníř, p. uč. Konířová