Studijní pobyt žáků v Anglii

Termín konání: 3. 10. 2015 | 10:30 - 15:30 - 9. 10. 2015

Informace pro rodiče zde.

Informace pro žáky zde.