přednáška - Bezpečně na internetu

Termín konání: 1. 12. 2015 | 16:00 - 19:00
Místo konání: v budově ZŠ

Program byl připraven primárně pro rodiče žáků, ale i pro učitele středočeských škol. Jeho cílem je seznámit rodiče a učitele s riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení tak, aby se jejich děti nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.

Obsah - témata:

  • charakteristika rizikových jevů
  • kyberšikana a její řešení
  • kyberstalking
  • další rizika a jejich trestně právní souvislosti
  • prevence on-line patologie
  • bezpečná komunikace a ochrana soukromí
  • technické nástroje ochrany