Cyklovýlet 6. tř.: Naučná stezka Jesenice

Termín konání: 20. 6. 2016
  • pondělí - 20. června, sraz před školou v 8.00 hod., návrat mezi 15:00 -16:00 hodinou do Jesenice
  • s sebou :  kolo v dobrém technickém stavu (ručí rodiče), přilba, láhev s pitím, svačina, pláštěnka, kapesné, psací potřeby -  nutné k vyplnění pracovního listu
  • předpokládaná trasa: Jesenice - Petrohrad – Stebno – Blatno – Krty – Štikáč – Jesenice, délka trasy: 20 – 30 km, pojedeme po vedlejších silnicích, lesních a polních cestách.
  • pedag. doprovod: P. Knapp, V. Knappová