Přednáška pro rodiče - Vadné držení těla a plochonoží u dětí (anotace po kliknutí)

Termín konání: 15. 11. 2018 | 16:30 - 17:30

Vadné držení těla u dětí

Dítě prochází od narození přirozeným motorickým vývojem od pasení koníčků, přes převalování na břicho, sezení, lezení až po stoj a chůzi. Tento vývoj může být narušený z vrozených, nebo ze získaných důvodů.

Jednou z častých poruch je vadné držení těla, které může mít v zásadě dvě příčiny:

  1. svalovou, při které dochází k nerovnováze mezi svaly, které páteř napřimují a svaly, které způsobují přílišné prohloubení všech zakřivení páteře. Cílem léčby je tuto svalovou nerovnováhu odstranit.
  2. páteřní, tzv. skoliotické držení páteře, kdy tuhnou přechodové oblasti páteře a dochází ke křivení zad. V důsledku toho nefungují správně ani svaly končetin. Cílem léčby je uvolnit zatuhlá místa na páteři a zlepšit funkci svalů. Na tom se u nás významně podílejí také rodiče velmi jednoduchou a rychlou domácí léčbou.

Druhou častou poruchou je plochonoží. Hlavní příčinou bývá rozvolnění vaziva nohou, které je potřeba nejprve zpevnit například tejpováním a v druhé fázi posílit svaly, které klenby nohy podporují.