Štrúdlové slavnosti

Termín konání: 13. 9. 2014 | 13:00
Místo konání: Vlastivědné muzeum Jesenice

Štrúdlové slavnosti

se budou konat 13. září od 13 hodin opět na dvoře jesenického muzea. Zájemci o soutěžení v pečení štrúdlu mohou donést svá díla (štrúdl vlastnoručně upečený) do jesenického muzea v sobotu 13. září do 12 hodin, kdy proběhne zápis všech přihlášených soutěžících.

Celé odpoledne bude probíhat kulturní program. Vystoupí hudební skupina Dlouhá noc, dětský pěvecký sbor Základní školy a mateřské školy Jesenice, divadelní skupina Equet Plzeň.

Proběhne vyhlášení nejhezčího a nejchutnějšího štrúdlu.

Soutěžní štrúdly budou pak slavnostně snědeny. Stánkový prodej a občerstvení (jablečný mošt, medovina, pivo, klobásky) zajištěno. Vstup je dobrovolný.

Dobrému počasí a zábavě zdar!