9. třída

soubory ve formátu .notebook si po stažení do počítače otevřete ve webovém prohlížeči //express.smarttech.com/

procvičování výpisky
Poválečné uspořádání světa 1 (ideologie) Poválečné uspořádání světa
Poválečné uspořádání světa 2 (Versailleská mírová  konference, Janovská konference) Vznik a počátky Československé republiky
Poválečné uspořádání světa 3 (versailleský a washingtonskýmírový systém)

Rysy československé demokracie

Poválečné uspořádání světa 4 (Společnost národů, Malá dohoda) Pravicový a levicový extremismus
Rozpad versailleského systému Poválečná obnova a 20. léta ve světě
Druhá světová válka - 1. fáze (1939 - 1941) Čs. hospodářství ve 20. a 30. letech
Druhá světová válka - 2. fáze (1942 - 1945) Světová hospodářská krize
Druhá světová válka - charakteristické rysy Nástup nacismu v Německu
Druhá světová válka - přehled Rozpad versailleského systému
Protektorát Čechy a Morava 1 ČSR ve 30. letech - obrana demokracie a státu
Protektorát Čechy a Morava 2 (odboj)

Věda a kultura ČSR 1918 - 1938

Mezinárodní vývoj 1945 - 1950 2. sv. válka - vypuknutí války
  2. sv. válka - západní tažení (1940)
  2. sv. válka - balkánské tažení, napadení SSSR (1941)
  Obrat ve vývoji 2. sv. války (1942 - 1943)
  2. sv. válka - závěrečné boje (1944 - 1945)
  2. sv. válka - charakteristické rysy
  ČSR 1938 - 1939 (2. republika)
  Protektorát Čechy a Morava
  Život v protektorátu
  Protinacistický odboj a odpor
  Formy odboje, heydrichiáda
  Zahraniční odboj
  Čs. vojáci v zahraničí
  Osvobození ČSR
  Poválečný vývoj ve světě
  Německo po 2. sv. válce
  Vznik rozděleného světa (konec 40. let)
  Mezinárodní vývoj od poč. 50. let do současnosti
  Rozpad komunistického systému
  Poválečné Československo do května 1946
  Život po válce
  Národnostní menšiny
  ČSR 1947 - únor 1948
  Kulturní a duchovní vývoj v ČSR 1945 - 1948
  Komunistické Československo
  ČSR 1948 - 1953
  ČSR do konce 50. let
  Léta uvolnění - 60. léta
  Pokus o nápravu systému (1968)
  Normalizace v ČSSR
  Na cestě k "sametové" revoluci a současnost