Loutkvé divadlo

24. 10. 2023

24.10.2023 školní družina navštívila loutkové představení v Kulturním domě.

Pohádka se jmenovala PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Děti pozorně sledovaly představení a nakonec dostaly sladký perníček. Diskotéka s loutkami se jim také moc líbila.

ŠD