Kosmonauti

26. 04. 2012

26. 4. 2012 se žáci školní družiny podíleli na projektovém dni "Den Země" – pracovali
s odpadovým materiálem a vyrobili krásné kosmonauty s raketami.

Kosmonauti 26. 4. 2012