Vlašim, 5. tř.

15. 05. 2024

Od pondělí 13. 5. do středy 15. 5. se žáci páté třídy zúčastnili výukového programu v Podblanickém ekocentru Českého svazu ochránců přírody Vlašim s názvem „Osadníci – pole, louka, voda, les“. Podrobnosti přináší článek, který pan učitel Pecka sestavil z příspěvků níže jmenovaných žáků.

PONDĚLÍ
V pondělí 13. května jela naše pátá třída na vzdělávací výlet do Vlašimi. Cestovali jsme několika autobusy do známého Podblanického ekocentra, kde byl pro nás přichystaný třídenní pobytový program „Osadníci – pole, louka, voda, les“.
Po příjezdu a obědě proběhlo krátké uvítací sezení ve společenské místnosti, kde jsme si řekli něco o pravidlech chování a seznámili se s Ester, naší hlavní lektorkou. Pak se naše skupina přemístila na louku do zámeckého parku, kde jsme po rozdělení do skupin chytali luční bezobratlé živočichy. Ty jsme potom podle klíčů určili a řekli si něco o jejich významu v ekosystému. Po večeři byl zhruba hodinový rozchod po městě a potom kvíz, ve kterém jsme si zopakovali nové informace. Spát se šlo kolem půl desáté.

Jan Váňa

ÚTERÝ
Budíček byl už v 6:30 a po rozcvičce a snídani v půl osmé začal program. S Tomášem jsme vyrazili do parku, rozdělili se do tří skupin a stejně jako osadníci na nových územích hledají nové zdroje, my jsme se vydali pátrat po kolíčcích připevněných na kvetoucích rododendronech. Po svačině v parku jsme zašli hlouběji do lesa, kde jsme opět lovili a určovali bezobratlé živočichy. Pak jsme došli ke starému hradu, připravili si dalekohledy a určovací klíče a následně hledali papírové ptáky rozmístěné po okolních stromech.
Oběd proběhl v jídelně SPŠ ve městě a poté nás čekala další část programu s Jirkou. Došli jsme k Domašínskému potoku, kde jsme lovili bezobratlé živočichy ve vodě, abychom si je nejen dobře prohlédli, ale i správně určili. Po návratu zpátky do centra ČSOP a svačině jsme se ve skupinách věnovali filtrování znečištěné vody. Byly k tomu použity štěrk, písek, dřevěné uhlí, látka a vata. Na konci se výsledky porovnávaly. Po večeři v jídelně SPŠ jsme měli asi hodinový rozchod po městě. Den jsme po sprše ukončili kvízem a v devět se odebrali na večerku.

František Pecka

STŘEDA
Po chutné snídani se začaly plnit aktivity. Rozdělili jsme se do několika týmů po čtyřech a snažili se vyhrát štafetu. Byla to zábavná hra – puzzle s rostlinami a živočichy. Dopoledne jsme se nasvačili, vyklidili pokoje a rozloučili se s naší bezva průvodkyní Ester. Nastal čas na návrat domů. Všichni jsme se moc těšili, ale zároveň nás mrzelo, že to tak rychle uteklo.

Mária Aurélia Harvalíková