Den stromů – 5. třída 22. 10.

22. 10. 2013

Dne 22. 10. 2013, v rámci oslav Dne stromů, se vydali páťáci zkoumat dřeviny v okolí naší školy. Vybaveni podložkami a pracovními listy plnili zadané úkoly. Za pomoci informačního panelu hledali dané stromy v terénu, či zjišťovali jejich názvy, malovali nebo nalepovali jejich listy. Pracovali zodpovědně a s elánem.

V okolí školy roste více než 40 druhů dřevin, které naše okolí nejen zkrášlují, ale pomáhají nám i při výuce. Máme vytvořenu dendrologickou stezku s pracovními listy, na které neustále pracuje. S její realizací pomáhají také žáci: Některé ze stromů vysadili, starají se o ně, vytvářejí nové pracovní listy. S péčí letošních páťáků se samozřejmě také počítá. Věřím, že jejich přístup bude zodpovědný.

Mgr. V. Knappová

Možnost poznat blíže přírodu měla naše pátá třída u příležitosti Dne stromů. Ve škole jsme si ho připomněli 22. října s paní učitelkou Knappovou. Nejprve jsme odpovídali na otázky
z pracovních listů, například: „Který strom je u nás nejstarší?" Pak došlo na konkrétní úkoly. Běhali jsme sem a tam a vyhledávali listy stromů a jehličí. Zase jsme se něco naučili a moc se nám to líbilo.

Napsala Adéla Parpelová, V. třída

Den stromů – 5. třída 22. 10. 2013