okresní kolo olympiády v Aj

okresní kolo olympiády v Aj
19. 02. 2014
Ve středu 19. února proběhlo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu v soutěži reprezentovali tito žáci: Michal Jelínek, Markéta Kinštová, Eva Konířová (kategorie I. A), Karel Červenka, Bára Havlíčková a Vláďa Jastrzebski (kat. II. A).

Mladší žáci psali gramatický test, v němž se např. ověřovaly znalosti předložkových vazeb, neurčitých zájmen a členů i porozumění textu. Úkoly pro starší žáky zahrnovaly kromě porozumění textu a gramatických cvičení i poslechové cvičení. Nejlépe si z našich soutěžících vedl Vláďa Jastrzebski, který obsadil 9. - 12. místo.

Mgr. Petra Hrůzová

okresní kolo olympiády v Aj