Projektový den - Den vody, projekt Člověk a jeho svět (CZ.1.07/1.1.32/01.0034)

Projektový den - Den vody, projekt Člověk a jeho svět (CZ.1.07/1.1.32/01.0034)
24. 03. 2014
Přestože byl Světový den vody oficiálně určen na 22. březen, naše škola si ho připomněla v pondělí 24. 3. Dost možná i proto, že datum 22. 3. připadlo na sobotu.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Den vody jsme pojali jako projektový den s bohatou náplní. Dokonce i počasí se přizpůsobilo a přichystalo si pro nás občasné spršky studeného deště se sněhem. Já to ale vezmu pěkně popořadě z pohledu 5. třídy. 

Na úvod jsme si vyslechli hlášení školního rozhlasu, v němž nám Bára Havlíčková z devítky vysvětlila význam Dne vody. Hned potom se třídy organizovaně vypravily na trasu, kde postupně navštěvovaly odborná stanoviště. My jsme s panem učitelem Modrým zamířili nejprve k místní čistírně odpadních vod (ČOV). Zde se nás ujal mladý pán a povyprávěl nám o všem, co se v ČOV odehrává. Prozradil nám, že jde o čistírnu mechanicko-biologického typu, což si máme zapamatovat, protože to prý bude v testu. Prohlédli jsme si nádrže, v nichž probíhalo čištění vody a poté oddělování kalu. Kal se pak skladuje v uskladňovacích nádržích a nakonec odváží k dalšímu zpracování.

Druhé stanoviště stálo na konci hráze mezi Horním a Dolním Fikačem. Bylo vyhrazeno rybářství. O rybách a rybnících nám mnoho zajímavého pověděl pan Radek Maršálek, kterému vypomáhal Míra Lisner z 8. třídy. Pan Maršálek porovnal velikost největšího českého rybníku Rožmberku
(647 ha) s jesenickým Velkým rybníkem (45 ha), který je pro změnu největší v okrese Rakovník. Podrobně se zmínil o naší hlavní chovné rybě – kapru obecném, ale jmenoval i další ryby, například štiku, pstruha, okouna nebo úhoře.

Po rybářské osvětě jsme se po lesní cestě (součást naučné stezky „Jesenice ve stopách žuly“) přesunuli k vodárně se starým německým nápisem WASSERWERK JECHNITZ, kde na nás s informacemi čekala paní Eva Kršková. Tady jsme se dozvěděli o zdrojích a úpravě pitné vody a o její dopravě do domácností. Ještě musím doplnit, že jsme na vhodných místech odebírali vzorky vody k jejímu pozdějšímu zkoumání. Samozřejmě jsme si nabrali i vzorek z vodárny.

Do školy jsme se vrátili docela vymrzlí. To nás ovšem neodradilo od dokončení dvou posledních úkolů: poznávačky vodních živočichů v učebně zeměpisu (organizovali ji žáci 9. třídy) a zjišťování hodnoty pH přinesených vzorků vody na chodbě pavilonu A. Ze zabarvení indikátorových papírků jsme určovali kyselost vody. Jak vidíte, stihli jsme toho opravdu hodně. A myslím si, že se to všem líbilo.     

Napsala Adéla Parpelová, V. třída

Projektový den - Den vody - projekt Člověk a jeho svět (CZ.1.07/1.1.32/01.0034)