Exkurze do Podblanického ekocentra 2014

30. 04. 2014
Ve středu 30. 4. 2014 se uskutečnil společný výlet páté třídy a některých žáků ze třetí, čtvrté a šesté třídy do Vlašimi.

Hned po příjezdu do Podblanického ekocentra ve Vlašimi jsme se rozdělili na dvě skupiny. Naše skupina se odebrala do pekařství, kde si upekla vlastní bochánek chleba, když se předtím něco dozvěděla o obilí.

Potom jsme se přesunuli do paraZOO, abychom zhlédli expozici vlašimské záchranné stanice pro živočichy. Dozvěděli jsme se zde o příčinách zraňování zvířat v důsledku lidské činnosti a také si řekli, jak je můžeme chránit. Jako příklad nám posloužil čáp popálený od elektrického proudu. Lákadlem byli i rys a vydry, i když rys se nám moc neukázal.

Nakonec jsme navštívili jednu pani, u které jsme si vyzkoušeli výrobu náramků. Bavili jsme se u toho stejně jako u pečení chleba předtím. A pak se jelo domů. Jsem přesvědčena, že se výlet všem líbil stejně jako mně.

Napsala Adéla Parpelová, V. třída

Krátký příspěvek Adély Parpelové upřesnila a doplnila paní učitelka Knappová:

Ve středu 30. 4. 2014 se uskutečnila společná exkurze páté a čtvrté třídy do Vlašimi. Aby se naplnil autobus, zúčastnilo se jí také 8 šesťáků a 4 třeťáci - celkem 40 dětí. Jednalo se o další akci z projektu ČaS, tudíž vše bylo pro děti zdarma – doprava, oba programy
(Jak krtek ke kalhotkám přišel a Od zrnka k bochníku) i návštěva paraZOO. Většina dětí také přivezla s sebou tvrdé pečivo, které jsme vysypali do připravené bedny. Určitě si zvířátka pochutnala.   

Oba programy probíhaly v ekocentru a od půl desáté do 15 hodin se u nás vystřídalo celkem pět lektorů. V programu o krtečkovi se děti seznámily se lnem, bavlnou a konopím. Prakticky si vyzkoušely rozdrtit konopný stonek, vyčesat nitku a upletly si z ní copánek. V druhé části programu si na jednoduchém stavu utkaly z vlny kousek "látky". V programu o chlebu se dozvěděly něco z historie - třeba, že zbytky chleba byly nalezeny již v pyramidách, zazpívaly si písničky a zahrály hry k tomuto tématu - stavěly panáky ze snopů, mlátily cepem obilí apod.
V neposlední řadě prošly celým pracovním postupem: od zasetí obilí až po konečný produkt - chléb, který si také nakonec upekly a snědly. Mně rozhodně chutnal.

Jak krtek ke kalhotkám přišel

Jak krtek ke kalhotkám přišel

V autobuse jsme pak děti poučily o produktech Fair Trade a za to, že na programech pěkně spolupracovaly, jsme je odměnili malou Fair Trade čokoládkou.