Hubertský den 18. 9. 2008

18. 09. 2008

Takzvaný „Hubertský den" se již stal každoroční záležitostí, připomínající vztah naší školy k přírodě a ekologii. Je tedy vcelku pochopitelné, že ani letos nemohl chybět.

Již od rána 18. září 2008 se ukazovalo, že nás, navzdory nejasným předpovědím, počasí ani tentokrát nezklame. Příslibem zajímavě prožitého dne byly i soutěže připravené pro žáky obou stupňů, a to nejen podél cesty ke Sv. Hubertu, ale i přímo v areálu loveckého zámečku. Vědomostní soutěž zahrnovala otázky z historie lokality a otázky přírodovědné. Odpovědí na ně byla vždy jedna ze tří nabízených možností. Přehled o tom, jak si družstva jednotlivých tříd vedla, přináší školní časopis Jeseníček.

O soutěže v areálu loveckého zámečku se zase postarali zaměstnanci Lesů České republiky. Letos nás navíc překvapili tím, že nám umožnili projížďku na koních. Byl o ni tak velký zájem, že se na všechny ani nedostalo.

Samozřejmostí je tradiční opékání špekáčků na připraveném ohni. Tato atrakce již nesmazatelně patří ke koloritu celé akce a každý se na ni těší. A když nám k tomu všemu ještě vyhrávali na lesní roh dva myslivci, musel být každý spokojen. Čtvrtek ve znamení sv. Huberta se prostě vydařil.

Napsala Martina Müllerová, IX.B

Hubertský den 18.9.2008