Pasování prvňáčků na čtenáře 19. 6. 2014

19. 06. 2014

Již po sedmé proběhlo na naší škole pasování prvňáčků na čtenáře. Nic netušící děti přišly 19. 6. v doprovodu třídní učitelky Mgr. Jany Doležalové do školní knihovny. Za zvuků fanfár za nimi přišel i rytíř se svou paní a ve spolupráci s paní ředitelkou a školní knihovnicí děti mečem pasoval. Děti dostaly šerpu, pamětní list, průkazku do knihovny a knížku na památku. Ty, které čtení nezvládly, získaly alespoň diplom za snahu.

Mgr. Eva Konířová

Pasování prvňáčků na čtenáře 19. 6. 2014