Dravci v letu

23. 06. 2014

Dvojice ochránců přírody z občanského sdružení Penthea (původně Merlin) není na naší škole žádným nováčkem. Její program je vždy dynamický, názorný a srozumitelný pro všechny věkové kategorie. Nejinak tomu bylo i v pondělí 23. 6. 2014, kdy za námi přijeli s povídáním o dravcích, spojeným s ukázkami jejich letových schopností.

Ukázky probíhaly v sousedství sportovního hřiště školy, kde se shromáždili nejen žáci obou stupňů, ale i děti ze školy mateřské. Přítomní se dozvěděli, jakou úlohu hrají dravci v přírodě, jakým způsobem loví a jak je třeba jim rozumět. Zajímavé, věcně podané povídání bylo doplněno dokonalým předváděním letů dravců v otevřeném prostranství i ukázkou lovu atrapy.

Dravce jsme si mohli prohlédnout i zblízka, hlavně jsme je nesměli vyplašit rychlými pohyby a hlukem. Zájemci z řad žáků i učitelů si mohli vyzkoušet jejich přílet až na ruku, takže kontakt s opeřenci byl opravdu bezprostřední. 

Program nakonec vyvrcholil krátkou soutěží, při níž si žáci zopakovali podstatné informace, a navíc za správnou odpověď dostávali hezké informační letáčky s obrázky dravců. Vystoupení bylo nakonec oceněno spontánním potleskem, a to zcela zaslouženým. Těšíme se na příští setkání.