Den otevřených dveří 1. 10. 2014

01. 10. 2014

První říjen měl v naší škole sváteční ráz, protože se konal dlouho připravovaný Den otevřených dveří. Slavnostní zahájení mělo původně proběhnout na nádvoří školy, avšak počasí této variantě nepřálo. Úvodní část se tedy odehrála v tělocvičně, kde se shromáždili nejen žáci a učitelé, ale též představitelé města, zástupci firmy provádějící zateplování školy a veřejnost.

Přítomné přivítala paní ředitelka a po ní se slova a zpěvu ujali naši žáci. Nejprve zahráli pohádku „Červená karkulka“ a poté přidali hru na flétny. Jejich vystoupení se všem líbilo a bylo odměněno bouřlivým potleskem. Pak o náročnosti prací na zateplování školy promluvil pan starosta i přítomní zástupci firmy. Nakonec se slavnostně přestřihla symbolická páska, předaly dárky a paní ředitelka pozvala hosty k prohlídce školy. Však také bylo na co koukat! V pavilonu prvního stupně měli otevřeno železniční modeláři a na chodbě vystavovali žáci a děti z mateřské školy své výrobky z přírodních materiálů. Na druhém stupni si pak návštěvníci mohli prohlédnout nástěnky s fotografiemi, které dokumentují veškeré probíhající práce na škole, a rovněž zhlédnout podzimní výstavu hub nazvanou „Houby, houby, houbičky“. Vystavované houby byly k vidění v učebně přírodopisu, kde na dotazy zájemců zasvěceně odpovídal zkušený mykolog pan Vladimír Bazika.  

Den otevřených dveří