Exkurze do ZOO Praha a Planetária (5. - 7. tř.) 25. 11. 2008

25. 11. 2008

Ráno v úterý 25.11.2008 bylo mrazivé a nijak nepřálo výletu páté, šesté a sedmé třídy do Prahy. Nikdo si však nechtěl kazit náladu a naopak se každý těšil na hezké zážitky.

První zastávku jsme udělali v pražské zoologické zahradě. Tady jsme se rozdělili do tří skupin, z nichž každá dostala svého průvodce. Prohlídka slavné ZOO mohla začít. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a potěšili se pohledem na mnohá zvířata. Také krátký rozchod po areálu přišel vhod. Většina dětí ho využila k zahřátí ve vytápěných pavilonech a k načerpání nových sil před cestou do planetária.

Planetárium Praha patří k největším na světě a je u nás jediné svého druhu. Jeho kruhový sál o průměru 23,5 m pojme 210 diváků. My jsme však zde byli sami. Naučný program pojednával o pohybu Země kolem Slunce a střídání ročních období a také jsme poznávali známá souhvězdí severní oblohy. Bylo to velmi působivé a čas rychle ubíhal.

Návštěvou ZOO i planetária jsme splnili své cíle a nastal čas návratu. Odebrali jsme se k autobusu a vydali se na cestu domů. A protože panovala dobrá nálada, s chutí jsme si zazpívali. Výlet se zkrátka vydařil!

Napsala Zdeňka Sajfridová, VII. třída

Exkurze do ZOO Praha a Planetária (5. - 7. tř.) 25. 11. 2008