Celostátní soutěž „Převezměte terezínskou štafetu“

25. 11. 2014

 Listopad 2014 přinesl další úspěch žáků naší školy v celostátní soutěži.

Tentokrát se jednalo o soutěž dějepisnou, zaměřenou na období 2. světové války.

Druhý ročník soutěže „Převezměte terezínskou štafetu“ pořádalo Gymnázium Přírodní škola Praha ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a pamětníky holocaustu.

Jejím cílem bylo nejen přiblížit dnešní mládeži život jejích vrstevníků v terezínském ghettu, ale i na jejich tehdejší tvorbu navázat a osobně se setkat s těmi, kteří přežili.

Letos bylo klání věnováno životu v chlapeckém domově 7 - Nešarim, zvláště časopisu Rim-rim-rim, který tehdy dvanáctiletí až čtrnáctiletí chlapci v Terezíně psali.

1. kolo proběhlo 15. září - 20. října a věnovalo se nacistické perzekuci obecně a životu v terezínském ghettu. Soutěžit mohli jednotlivci i týmy. Účastníci pracovali především s texty, které vytvořili chlapci v Terezíně, mohli však využívat také knižní a internetové zdroje. Soutěžící museli např. chronologicky seřadit události vztahující se k holocaustu, doplňovat chybějící slova do textu a odpovídat na otázky, které souvisely s tvorbou dětí vězněných v Terezíně. Kromě četby časopisu Rim-rim-rim musely také týmy zvládnout úkol praktický - z naředěného mléka a cukru vyrobit „terezínské sladké nic“ („cukrovinka“ pro vězněné děti) a vyfotit se v dobovém kostýmu.

Do soutěže se zapojili také 3 žáci naší školy - Milan Ondič a Roman Jaroš z 9. třídy a Petr Jaroš ze 7. třídy. Ve velké konkurenci 50 týmů z celé republiky nakonec obsadili „Jesenice boys“ skvělé 2. místo a 25. listopadu se s Mgr. Petrou Hrůzovou zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků 1. kola, které proběhlo v Praze.

Do Prahy jela skupinka v napětí, protože ještě nevěděla přesné umístění. Na internetu bylo pouze napsáno, že se „Jesenice boys“ umístili mezi prvními deseti nejlepšími týmy.

Sraz všech účastníků (byly pozvány i další úspěšné týmy) byl před kostelem sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí. Po přivítání a informacích ohledně organizace slavnostního vyhlášení následovala hra v okolních ulicích. Týmy měly za úkol zjistit název místa, kde měl probíhat další program. Při tom si děti vyzkoušely, jak to Židé tehdy neměli vůbec lehké. Nemohly např. vejít do některých ulic, popř. v označených lokalitách musely jít se zdviženýma rukama (viditelné označení lidí místo židovské hvězdy). Naši žáci mezi soutěžícími patřili mezi nejlepší a místo našli s přehledem. Jednalo se o shromaždiště v blízkosti dnešního Parkhotelu, odkud odcházely tisíce Židů do transportu do Terezína.

Poté následoval přesun do objektu blízkého nádraží Praha-Bubny, odkud transporty odjížděly. Zde proběhla hlavní část programu - kulturní vystoupení žáků gymnázia a vyhlášení výsledků prvního kola. Diplomy a odměny nejúspěšnějším (knihy, CD, DVD, odznaky) předal jeden z přeživších - pan Pavel Werner. Slavnostní program zakončila velmi zajímavá beseda s p. Wernerem v budově gymnázia.

Tím však pro týmy vše neskončilo. Týž den bylo vyhlášeno 2. kolo soutěže, které bude ukončeno 8. února příštího roku. O jeho výsledku bude rozhodovat především kreativita účastníků. Mezi úkoly je např. vytvoření znaku týmu, natočení reportáže o diskriminaci v dnešní době, zfilmování povídky a zhudebnění básně z terezínského časopisu, vytvoření vlastního časopisu a organizování sportovního odpoledne.

Na úspěšné týmy čeká v březnu 2015 víkendové setkání v Terezíně, kde bude možné mj. setkat se s pamětníky (dodnes žijícími kamarády tvůrců terezínských časopisů), poznat známá i zapomenutá zákoutí bývalého ghetta i mnoho nových kamarádů z celé České republiky.

Přejeme našim žákům hodně štěstí a držíme jim palce!

                                                                                Mgr. Petra Hrůzová

Převezměte terezínskou štafetu