Počítání vstavačů 2. 6. 2009

02. 06. 2009

Jako každý rok tak i letos jsme se zúčastnili projektu: Výskyt vstavačů v PP Jesenicko.
Tento projekt již čtvrtým rokem realizuje rakovnická ČSOP. Náplní projektu je dlouhodobé sledování četnosti populace této ohrožené rostliny va vybraných lokalitách.

Společně s Tomášem, čelenem již zmíněné organizace, jsme se vydali po jednotlivých lokalitách. Jelikož je tazo rostlina vázána na vlhké louky, byli jsme patřičně vybaveni (alespoň většina) gumáky a také repelenty.

Navštívili jsme celkem pět lokalit: Velečínský rybník I aII, Ostrovecký potok, Louka u Velké Chmelištné, Ostrovecká olšina a Prameny Javornice. Celkem jsme nalezli 600 jedinců prstnatce májového (vstavač). Lokalita u Švýcarské hájovny byla již posečena.

V. Knappová

Počítání vstavačů 2. 6. 2009