Školní kolo olympiády v Aj

14. 01. 2015

Ve středu 14. ledna proběhlo školní kolo olympiády v angličtině.

Soutěž, do níž se zapojilo 12 žáků naší školy, měla 2 části - písemný test a ústní část.

V písemné části soutěžící prokazovali své znalosti a dovednosti v poslechu, čtení, psaní, mluvnici a slovní zásobě. Při ústní části nejprve představili sebe a svou rodinu, poté s odbornou porotou diskutovali na vylosované téma.

Nikdo ze soutěžících nezklamal, všichni prokázali značné znalosti tohoto cizího jazyka, někteří byli dokonce překvapeni, jak dobře si v soutěži vedli.

Výsledky olympiády byly vyhlášeny  29. 1. 2015. Soutěžící na 1. - 3. místě obdrželi diplomy a věcné ceny, které do soutěže věnovala  jazyková škola Eufrat Plzeň. Budou také naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže, jež se uskuteční ve středu 18. 2. v Rakovníku.

                                                                            Mgr. Petra Hrůzová

výsledky (.pdf)

školní kolo olympiády v Aj