Projektový den: Den životního prostředí pro I. stupeň 5. 6. 2009

05. 06. 2009

V roce 1972 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 5. červen Světovým dnem životního prostředí.
Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je tento den považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Stává se příležitostí k zamyšlení se nad stavem planety a možnostmi jejího ozdravení.

Rovněž naše škola si připomněla nezbytnost ochrany životního prostředí formou přírodovědné soutěže. V pátek 5. 6. ráno se dal do pohybu celý první stupeň, chodilo se po třídách na čtyři různé soutěžní okruhy. V každém okruhu bylo 5 stanovišť, na kterých vytrvale celé dopoledne pomáhali žáci 9. tříd. Zvládli to bravurně a já bych jim tímto chtěla velice poděkovat za ochotu a bezproblémový průběh.

Na jednotlivých stanovištích si žáci vyzkoušeli třídění odpadu, ti nejmenší stavěli bobří hráz na čas, podle čichu poznávali různé suroviny, zahráli si na Popelku, procvičili svou paměť v nejrůznějších úkolech. Poznávali přírodniny hmatem, podle obrázků plemena psů, rostliny, živočichy – savce, obojživelníky, ptáky, stromy, hledali na informační tabuli názvy stromů, určovali ryby i stopy zvěře. Celkem všichni prošli 20 stanovišť, na kterých nasbírali nemálo bodů. V průběhu dopoledne zhlédli DVD na téma „živočichové kolem nás". Ve zbývajícím čase potom vyplňovali pracovní listy.

Přestože páteční ráno nevyhlíželo moc přívětivě, nakonec nám počasí přálo a nespadla ani jedna dešťová kapka. Myslím, že se celé dopoledne vydařilo, děti byly spokojené a mohly si prověřit své znalosti a dovednosti. Na závěr patří poděkování též vedení školy za umožnění přínosného projektového dne.

Mgr. Jana Doležalová

Výsledky (.pdf)

Projektový den: Den životního prostředí pro I. stupeň 5. 6. 2009