Exkurze ekologů - Podbořánské rybníčky 18. 6. 2009

18. 06. 2009

Závěrečnou akcí "ekologů" byla cyklistická exkurze po přírodních zajímavostech PP Jesenicka.

Celkem deset dětí postupně navštívilo PR Krtské skály, PP Ostrovecká olšina (prohlédli jsme si již odkvetlé ohrožené prstnatce májové - rostlina roku 2009) a VKV (významný krajinný prvek) Na Stráni. Na poslední jmenované lokalitě se nám podařilo najít 153 exemplářů ohrožené lilie zlatohlavé, což nás velmi potěšilo. Po průjezdu Podbořánkami se ujal vedení trasy Vašek, který nás bezpečně dovedl k cíli dnešní exkurze - k PR Rybníčky u Podbořánek.

Prohlédli jsme si oba rybníky i zvláště chráněné rostliny jako například suchopýr úzkolistý a ďáblík bahenní. Bohužel ještě nekvetla masožravá bublinatka. U dolního rybníčku jsme se osvěžili a přes Žďár, neplánovaně Štikáč a kolem Velkého rybníka jsme se vrátili ke škole. Cestou jsme se zastavili také u Viklanu - dalšího významného krajinného prvku.

Počasí nám přálo a krom pár defektů a jednoho pádu se nám nic nepříjemného nestalo a 25 km trasu jsme všichni zvládli na jedničku.

V. Knappová

Exkurze ekologů - Podbořánské rybníčky 18. 6. 2009