Exkurze 7. třídy - Naučná stezka Jesenicka 23. 9. 2009

23. 09. 2009

Ve středu 23. 9. se vydalo sedm cyklistů ze sedmé třídy na již dříve slíbenou druhou část NS Jesenickem. Větší část jsme projeli již v červnu. V osm hodin jsme vyrazili od školy na silnici směr Krty. Naší první zastávkou byl největší zatopený lom v PR Krtské skály. Cestou jsme našli i několik jedlých hub. Tato přírodní rezervace je poměrně rozsáhlá, její hranice označují dva červené pruhy na stromech. U dalšího zatopeného lomu jsme se nasvačili a k naší velké radosti objevili také výtrusnou rostlinku - plavuň vidlačku, která rozhodně nepatří mezi hojně se vyskytující. Jen velmi krátce jsme se zastavili u PP Ostrovecká olšina, kde se nachází zvláště chráněná rostlina - prstnatec májový (vstavač). Je to jedna z lokalit mapování výskytu vstavačů v PP Jesenicko.

U Chvojkovského mlýna jsme se občerstvili a po silnici vedoucí přes Podbořánky do Žďáru jsme vyrazili na zpáteční cestu. Okolo rybníků Zbořený, Štikový II a Štikový I jsme se u Krtských skal opět napojili na trasu naučné stezky. U informačních cedulí č. 10 až 12 jsme získali další informace o vodním ptactvu, o Viklanu a o rybničním ekosystému. Kolem Svitáku a Velkého rybníka - rybnících ležících na Rakovnickém potoce, jsme dojeli až k ceduli č. 13 pojednávající o památných stromech. Zde jsme naši exkurzi zakončili.

Během čtyř hodin jsme ujeli 26 km a na rozdíl od června nás nepostihl žádný defekt. Počasí bylo perfektní a věřím, že se všem exkurze líbila. Škoda jen, že nás bylo tak málo.

V. Knappová

Exkurze 7. třídy - Naučná stezka Jesenicka 23. 9. 2009