Den bez aut 2015

22. 09. 2015
Již tradičně jsme se zapojili do akce Den bez aut. Letošní téma bylo: Zajímavosti v našem okolí.

Akce se zúčastnila celá škola i s přípravnou třídou. Celkem 8 skupin navštívilo zajímavá místa v našem okolí pěšky, na kole či vlakem. Vše bylo zdokumentováno a zpracováno formou prezentace na velkých čtvrtkách. Jak se s tímto úkolem jednotlivé skupiny vypořádaly, můžete vidět na chodbě v pavilonu B.

Od 1. do 5. třídy probíhala akce bez problémů, neboť skupiny tvořily žáci jednotlivých tříd. Na druhém stupni měli žáci možnost výběru akce, což komplikovalo zpracování prezentace a také skutečnost, že někteří žáci neradi chodí pěšky. I tak myslím, že záměr akce byl naplněn a valná většina zúčastněných byla s exkurzemi po zajímavostech našeho okolí spokojena.

V. Knappová

prezentace, foto 3. třída, foto 4. třída, foto 5. třída

Výlet do Plas

Na exkurzi do Plas jsme jeli vlakem s p. uč. Valešovou a p. uč. Hrůzovou. Nás žáků bylo 17. Navštívili jsme klášter, který ve 12. století založil český kníže Vladislav II. Pak byl klášter až do konce
18. století obývaný řádem cisterciáků. Obdivovali jsme vodní systém, lékárnu, rajskou zahradu atd.

Po exkurzi následoval rozchod - nejvíc se nám líbil obchod se suvenýry. Plasy jsme opustili ve 12:45 a do Jesenice jsme dorazili ve 13:45.   

Napsaly: D. Laubrová, E. Kvíderová, K. Louženská, E. Jiroušková

Výlet do Plas jsme si vybrali hlavně proto, že se nám nechtělo jít na dlouhou procházku v okolí Jesenice. Navštívili jsme zdejší klášter, v němž nás zejména zaujal důmyslný vodní systém, založený na místní říčce Střele. Obdivovali jsme také hezké fresky na stropech a na zdech. 

Výlet se vydařil, bylo hezké počasí a Plasy se ukázaly jako pěkné městečko.  

Napsali: Petr Jaroš a Martin Pokorný

Výlet cyklistů

Na Den bez aut dala naše skupina (holky a Honza Blaho) přednost kolům. Trasa vedla lesem i usedlostmi, takže to byl dobrý zážitek. Zastávky jsme dělali na různých zajímavých místech, například u bývalého loveckého zámečku Sv. Hubert, u kamene sv. Huberta, navštívili jsme přírodní památky Plaviště a Prameny Javornice i Trpasličí díru v lese nad Klečetnou. Byl to super výlet!

Napsala Karolína Čirčová

foto z výletu cyklistů

Turistická vycházka na Vlčí vrch a k pozůstatkům hradu Šprymberk

Oslavit Den aut zdoláním náročných kilometrů v zalesněném terénu i přes zorané lány polí se rozhodla skupina pěšáků vedená p. uč. Konířem, p. uč. Konířovou a p. uč. Modrým. Počasí procházce přálo, a tak o působivé výhledy na krajinu a lokality s pozoruhodnou historií nebyla nouze. O spoustu zajímavostí o Vlčím vrchu a místě, kde kdysi stával hrad Šprymberk, se s námi podělila paní učitelka Konířová, která se dějinami našeho regionu zabývá. Ne vždy má člověk příležitost tato místa navštívit, navíc s fundovaným výkladem.

Den bez aut - Vlčí vrch a Šprymberk