přednáška o sovách

27. 01. 2016
Představovat sdružení PENTHEA žákům naší školy by bylo pověstným nošením dříví do lesa. Každoročně se setkáváme s jeho odborníky, kteří k nám přijíždějí s populárně naučnými přírodovědnými programy s praktickými ukázkami. Stejně tomu bylo i ve čtvrtek 28. ledna, kdy si pro nás připravili velice zajímavý program o sovách.

Sovy jsou zvláštní skupinou nočních lovců. Dvojice přírodovědců z PENTHEY nám jich přivezla ukázat hned několik druhů, například sovici sněžní, sovu pálenou, výra velkého i výrečka malého, sýčka obecného, puštíka nebo drobného kulíška, který je nejmenší sovou v Evropě. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a také opravili některé obecně rozšířené omyly. Ukázalo se totiž, že sovy nejsou tak moudré, jak se o nich říká, že vidí i ve dne, ale spíš na dálku, a naučit je něco dá obrovskou práci.

Samozřejmě nechyběly ani ukázky letových i jiných schopností sov. Tito lovci plachtí vzduchem téměř neslyšně a mají vynikající sluch, s jehož pomocí vypátrají svou kořist. Tak si sova dokázala najít imitaci myši schovanou mezi žáky, která vydávala zvuk hlodavce. Trochu legrační bylo srovnání velikostí výra velkého s výrečkem malým, naopak docela strašidelné byly zvuky sov pouštěné z nahrávek. Musím říci, že se mi to moc líbilo.

Napsala Julie Rácová, 7. třída

přednáška o sovách