Absolventi 1970

01. 01. 2000

IX. A třída

třídní učitel: J. Hornofová, J. Delišová

1970A.jpg

Foto z 8. třídy

Zadní řada zleva: Vladimíra Bechyňová, tř. uč. Jana Hornofová, Marie Končická, Venuše Lásková, Jaromíra Kaufmanová, Eva Drakslová, Alena Parpelová, Eva Švamberková, Jana Vaňourková, Vlasta Neunerová, Jarmila Novotná

Přední řada zleva: Zdeněk Vopřada, Rostislav Nechuta, Josef Redmer, Libor Žebrakovský, Josef Trešl, Emil Neuner, Bohuslav Dutka, Jaroslav Beneš, Vlastimil Fojtík, Miroslav Adlt

Na fotografii chybí: Eva Čermáková

IX. B třída

třídní učitel: V. Zuska

1970B1.jpg

Foto z 8. třídy

Zadní řada zleva: tř. uč. Vladimír Zuska, Emil Kaufman, Milan Vachtl, Zdeněk Faltýn, Milan Malhaus, Josef Havlíček, Milan Košťál, Jaromír Klokočník, Jan Lembas

Prostřední řada zleva: Jana Vršecká, Hana Nikodýmová, Vlasta Bařtipánová, Marie Menzlová, Božena Franková, Božena Rauchová, Zdeňka Štérová, Karel Klimeš, Miloš Řezníček, Arnošt Václavík, Oldřich Parkan

Přední řada zleva: Miloš Zuska, Irena Justinová, Marie Schwambergerová, Hana Vernerová, Iveta Nietzchová, Ludmila Vítečková, Jiřina Hoťková, Jiří Zobač

Na fotografii chybí: Petr Včala 

19701.jpg

19702.jpg

1970T.jpg

Další spolužáci:

Antonín Hazucha – absolvoval 1969
Milan Illéš – krátce v 7. tř.
Vladimír Lukaščuk – absolvoval 1969
Emil Neuner – absolvoval 1969
Zdeněk Vopřada – absolvoval 1969
Josef Šmejkal – absolvoval 1969
Zdeněk Švejkovský – do 7. tř.
Libor Žebrakovský – absolvoval 1969
Věra Bílá – absolvovala 1969
Eva Drakslová – absolvovala 1969
Stanislava Jonášová – absolvovala 1968
Jaromíra Kaufmanová – absolvovala 1969
Václava Kučerová – odstěhovala se v 7. tř.
Venuše Novotná – odstěhovala se v 8. tř.
Alena Parpelová – absolvovala 1969
Eva Švamberková – absolvovala 1969
Jana Vaňourková – absolvovala 1969