Absolventi 1972

01. 01. 2000

IX. A třída

třídní učitel: K. Kraus

1972A.jpg

Zadní řada zleva: Danuše Razímová, Venuše Ciprová, Milena Bařtipánová, Miluše Lískovcová, Libuše Mikutová, Markéta Kovářová, Zdena Svobodová, Dita Kučerová, Květa Kracíková, Jaroslava Halámková, Soňa Gašparová, Marie Hoťková, Zdena Ledvinová, Zdeňka Zdeňková, Marie Krejčová, Miloslav Pokorný

Přední řada zleva: Jiří Marek, Miloslav Janda, Oldřich Pavlík, Milena Menzlová, Vladimír Koudele, Miloš Hrotek

Na fotografii chybí: Jiří Novák

1972AT.jpg

IX. B třída

třídní učitel: M. Zátko

1972B2.jpg

Horní řada zleva: Zdeněk Modrý, Miluše Hecklová, Gustav Novák, Vlasta Urbanová, Jiřina Vodrážková, Jan Krouza, Alena Černíková, Jaroslav Folk, Ladislav Kovář

 Prostřední řada zleva: Zdeňka Kasincová, Václac Spilka, Lenka Štenglová, Jan Kubec, Luboš Cajthaml, Jiří Skoupý, Ivana Burstová, Josef Sklenička, Marie Vítečková

 Dolní řada zleva: Vladimír Kvapil, Ladislava Silnicová, Zdeněk Elznic, Jindřich Kovář, Karel Horák, Miroslav Altman, Aftanas Ondič

 Na fotografii chybí: Josef John

1972B.jpg

Zadní řada zleva: Aftanas Ondič, Jan Krouza, Gustav Novák, tř. uč. Miloslav Zátko, Zdeněk Elznic

Prostřední řada zleva: Karel Horák, Zdeněk Modrý, Jaroslav Folk, Jindřich Kovář, Josef Sklenička, Vladimír Kvapil, Jan Kubec, Václav Spilka, Luboš Cajthaml

 Přední řada zleva: Lenka Štenglová, Jiřina Vodrážková, Zdeňka Kasincová, Vlasta Urbanová, Miluše Hecklová, Marie Vítečková, Ladislav Kovář, Alena Černíková, Ivana Burstová, Ladislava Silnicová (na kole)

Na fotografii chybí: Miroslav Altman, Luboš Bidrman, Jiří Skoupý1972BT.jpg

Další spolužáci vycházejících „deváťáků“:

Ladislav Bartoš - do 5. tř.
Vratislav Chytrý - do 8. tř.
Václav Košťál - odstěhoval se v 5. tř.
Walter Nietzsche - do 8. tř.
František Illéš - krátce v 5. tř.
Petr Illéš - krátce v 5. tř.
Zdeněk Šnobl - do 7. tř.
Vladimír Žebrakovský - 7. - 8. tř.
Marcela Brabcová - odstěhovala se v 7. tř.
Alena Forejtová - do 7. tř.
Jindra Hábová - do 6. tř.
Marie Hahnová - do 5. tř.
Jana Hůlová - v 8. tř.
Nataša Jůzová - krátce v 7. tř.
Miluše Kučerová - odstěhovala se v 5. tř.
Jitka Průchová - do 5. tř.
Irena Špiváková - v 7. tř.
Jaroslava Švejkovská - do 8. tř.
Božena Vávrová - odstěhovala se v 7. tř.
 

Po 15 letech

1972B15.jpg

Zadní řada zleva: Miloslav Pokorný, Dana Razímová, Milena Menzlová, Jiří Marek, Ladislava Silnicová, Jaroslav Folk, Lenka Štenglová, Marcela Brabcová, Dita Kučerová, Venuše Ciprová, Marie Krejčová, Soňa Gašparová, Květa Kracíková, Jindra Hábová, Marie Vítečková

Prostřední řada zleva: Markéta Kovářová, Zdenka Ledvinová, Libuše Mikutová, Jaroslava Halámková, Jiřina Vodrážková, p. uč. Kamil Kraus, pí uč. Miluše Mrázová, Miluše Lískovcová, Ivana Burstová, Zdeňka Kasincová, Zdeňka Zdeňková

Přední řada zleva: Zdeněk Elznic, Gustav Novák, Luboš Cajthaml, Václav Spilka, Miroslav Altman, Zdeněk Modrý, Josef Sklenička, Vratislav Chytrý, Aftanas Ondič, Walter Nietzche, Jindřich Kovář