Cesta odpadu

01. 01. 1970

Celokrajská soutěž ZŠ o vytvoření nástěnky „CESTA ODPADU"

Středočeský kraj v rámci krajské informační kampaně ke třídění odpadů vyhláísil pro základní školy Středočeského kraje SOUTĚŽ O VYTVOŘENÍ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NÁSTĚNKY na téma Co se děje
s tříděným odpadem s názvem „Cesta odpadu".

Třídění odpadů je již běžná věc. Všichni dobře víme, kam s papírem, plasty i sklem. Už méně je ale známo, co se děje s vytříděným odpadem dál. A právě toto bylo záměrem soutěže: vytvořit zajímavou nástěnku o tom, kde a jak končí odpad, který lidé vyhodí do barevných kontejnerů na třídění.

Cestou odpadu byl tedy míněn proces zpracování jednotlivých vytříděných odpadů až k novému výrobku. Co se děje třeba s použitým papírem? Skončí v modrém kontejneru na papír, odkud jej svozové auto dopraví k třídicí lince. Zde je roztříděn na jednotlivé využitelné či nevyužitelné druhy. Balíky roztříděného papíru putují z třídící linky do papíren, kde je materiál různými způsoby využit při výrobě nových výrobků, nejčastěji kartonových krabic a novinového papíru.

Do soutěže se nakonec přihlásilo 74 základních škol, včetně té naší. Vyhodnocování jejich nástěnek probíhalo na základě zaslaných fotografií, což hodnotícím neumožňovalo vždy přesně docenit některé detaily nástěnek. Byla zohledňována jejich přehlednost, nápaditost, věcná správnost i výtvarné provedení. Nás velmi těší, že se na hodnotném 7. místě umístily nástěnky žáků čtvrté třídy paní učitelky Doležalové a žáků páté třídy paní učitelky Knappové. Blahopřejeme!

Celokrajská soutěž ZŠ o vytvoření nástěnky „CESTA ODPADU“