Exkurze ekologů do CHKO Křivoklátsko 17. - 18. 5. 2010

18. 05. 2010

S ruksaky na zádech jsme se pondělním ranním vlakem vypravili do Křivoklátu, kde pro nás (členy ekologického kroužku) naplánovali organizátoři dvoudenní terénní výukový program. Hned po příjezdu jsme se ubytovali v útulném domečku, ve kterém se současně nachází Informační centrum Křivoklát. Našimi hostiteli se stali paní Prošková, paní Jířa a křivoklátští skřítci. Rozdělili jsme se do skupin, z nichž každá obývala jeden pokoj, pojmenovaný právě podle skřítků. Paní učitelka Knappová, naše vedoucí, bydlela samozřejmě v pokojíku Princezny, já a Anička Richtrová
v pokojíku Stydlína, Péťa Sunkovská, Terka Bekárková a Eliška Blahová bydlely u Šmudly, do pokojíku Kejchala se nastěhovali Radim Měchura a Kája Piškule, Prófův pokoj obývali Vašek Hron, Dominik Břicháč a Kája Červenka. Šesťáci Tomáš Vyleta a Zbyněk Fiala se zabydleli u Rejpala a Honza Prchal s Davidem Hockem byli hosty u Dřímala.

Bohatý program začal přednáškou Mgr. Anny Hoffmannové ze Správy CHKO Křivoklátsko na téma Fauna křivoklátských lesů, luk, vod a sídel. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná, hlavně ta část o netopýrech. Poslechli jsme si vyprávění o poraněném netopýru Elišce z rodu netopýra rezavého, kterého nám paní Hoffmannová přinesla ukázat.

Než jsme se vydali na Školní naučnou stezku Křivoklát, poobědvali jsme v místní škole. Naučná stezka v délce pouhých 800 metrů měla 25 zastávek, ale převýšení 120 metrů, takže celá trasa vedla do příkrého kopce. Ale abychom si také zasoutěžili, připravili si pro nás paní Prošková, paní Jířa a skřítci soutěž. První část se skládala z otázek, na které odpovědi skýtaly texty na informačních tabulích podél stezky. Poté naše kroky zamířily k turistické rozhledně Velká Buková.
I když to na rozhledně docela studeně foukalo, výhled na krásu okolních lesů nám za to stál. Zde jsme se také občerstvili, abychom měli dostatek sil na návrat.

Na zpáteční cestě jsme opět vydatně soutěžili. Nejprve jsme podél cesty hledali ukryté lístečky
s otázkami o přírodě a památkách v okolí, pak se zapojili do stavby lesního hřiště pro mravence, trénovali paměť, osahali si strom, který poté bylo třeba najít se zavázanýma očima a nakonec jsme poznávali zvířata okolních lesů. To vše si skupiny zapisovaly do soutěžních listin, které večer odevzdaly skřítkům k vyhodnocení.

Do domečku jsme se vrátili asi v pět hodin odpoledne, navečeřeli se, vyslechli si ubytovací řád a opět se vydali ven. Našim cílem se stala dětská hřiště. První z nich bylo přímo v Křivoklátě, další na nás čekala v lese. Houpací sítě, kolotoče, skluzavky a prolézačky – to vše nás zaměstnalo na déle než dvě hodiny. Ale ani potom se nám nechtělo zpět do Křivoklátu.

Do domečku jsme nakonec dorazili téměř za tmy. Všichni jsme se sešli v konferenční místnosti, kde si pro nás skřítci přichystali další zapeklité úkoly. Jejich plnění se protáhlo až do 21:30, takže nám paní učitelka posunula večerku na 22:30. Vykoupaní, najezení, někteří ospalí, jiní stále živí, ale všichni bez rozdílu jsme ulehli do svých skřítkovských pokojíků a klidně spali celou noc až do úterního rána.

 

Přestože byl budíček nastaven již na sedmou hodinu, byla většina z nás už dávno vzhůru. Nemohli jsme se dočkat, co si pro nás skřítci na dnešek připravili. Ranní hygienu, snídani, zabalení věcí i nákup v nedalekém obchodě jsme zvládli vcelku rychle, a tak záhy po osmé hodině mohla začít prohlídka přírodní rezervace ,,U Eremita". Tou nás provedl pan Josef Jedlička ze Správy CHKO Křivoklátsko. Na stezce, na níž bylo 35 zastavení, jsme strávili celé dopoledne. Zastávky se konaly vždy u nějaké dřeviny, o které nám pan Jedlička pokaždé řekl nějakou zajímavost.

Na oběd jsme si zašli znovu do křivoklátské školy. K naší radosti na nás vdolky ještě zbyly, a tak jsme si všichni pořádně pochutnali před vycházkou na vyhlídku Paraplíčko. Je to zajímavé místo, odkud se lze kochat pohledem na nádherné meandry řeky Berounky. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na dětském hřišti, kde naše křivoklátské putování v podstatě skončilo. Po příchodu do domečku, jsme si sbalili zbytek věcí a ve společenské místnosti vyhodnotili soutěž
z předchozího dne. Každý účastník exkurze obdržel osvědčení o absolvování výukového programu, medaili ve tvaru hlavy skřítka a knihu Školní naučná stezka Křivoklát. V 15:00 hodin jsme se rozloučili s paní Jířou, s paní Proškovou i se skřítky a odešli na vlakové nádraží. Vlak zanedlouho přijel, aby nás přiblížil k domovu.

Celé dva dny ve společnosti ekologů byly velmi poučné. Dozvěděli jsme se hodně nových informací a hlavně jsme si pobyt v přírodě pořádně užili. Chtěla bych za všechny účastníky poděkovat hlavně paní učitelce Knappové, která tuto exkurzi pro nás zajistila. Děkujeme!

Napsala Alena Korbelová, IX. třída

Exkurze ekologů do CHKO Křivoklátsko 17. - 18. 5. 2010