Ekologicko-sportovní kurz 5. - 9. 9. 2016

05. 09. 2016
Ekologicko-sportovní kurz šesté třídy začal v pondělí 5. září 2016. Stejně jako v minulých ročnících probíhal na Zvíkovci v rekreačním zařízení Pohoda.

Pondělí 5. 9. 2016

Na Zvíkovec jsme se všichni těšili, tedy aspoň naše skupina cyklistů. Vyjeli jsme od školy asi v 8.30. Každý si hlídal, aby se kola držela za sebou v odstupech a nikdo nejezdil vedle sebe. Také jsme měli časté přestávky. I přes všechna opatření si Zděnda poblíž Zavidova přivodil pád, při němž to odnesly kalhoty a zabolelo koleno. Kolu se nestalo nic.     

Bez dalších nehod jsme dorazili na hrad Krakovec, kde nás přivítal kastelán. Nechal nás otevřít zámek, ale to se podařilo až Danovi. Hrad byl hezký, moc se nám tam líbilo. Zastavili jsme se i na hřišti, kde se na nás přišla podívat místní koťata. Samé příjemné zážitky!

Když jsme konečně přijeli na Zvíkovec, ubytovali jsme se a šli se seznámit s okolím. Cestu do lesa jsme spojili s pozorováním živočichů. A skutečně se nám podařilo zpozorovat celou jednu skupinu, a sice naše pěšáky, kteří do cíle teprve přicházeli.    

U večeře už byli cyklisté i pěšáci pohromadě. Po jídle na nás čekal zajímavý úkol – výroba erbů. Ty měly zdobit naše chatky, a tak jsme si dali na práci záležet. Druhý úkol, testík o Krakovci, skončil před večerkou. Ta byla vyhlášena na 22. hodinu a znamenala tečku za prvním dnem našeho kurzu.

Napsaly: Maky, Marťa, Klárka a Terka

Z pohledu „pěšáků“ vypadal první den kurzu následovně:

Na rozdíl od cyklistů začalo naše putování na vlakovém nádraží. Zavazadla nás netížila, protože se předtím u školy naložila do auta. Po železnici jsme se nejprve dopravili do Rakovníka, kde jsme měli čas na rozchod. Na náměstí probíhala pouť, takže nám čekání na další spoj nijak nevadilo. Autobusem jsme se pak dopravili na Krakovec.

Na Krakovci jsme si poslechli poutavé povídání o historii hradu a také si prošli jeho zákoutí. Bylo to velmi zajímavé. A zajímavá byla i následná cesta pěšky na Zvíkovec. Procházeli jsme nádhernou krajinou a těšili se, že stejně hezké bude i místo, kde se ubytujeme. To se nakonec potvrdilo.

Napsaly Vlasta a Majda

Úterý 6. 9. 2016

Budíček nás vyhnal z lůžek v sedm hodin, a protože měl Jára narozeniny, dostal hned ráno hobla. Pak jsme všichni společně rozhýbali těla při rozcvičce a v půl osmé se šlo na snídani (chleba s medem).  

Dopolední program zahájili kluci střelbou ze vzduchovek, holky dendrologií (nauka o stromech a dřevinách). Do oběda se obě skupiny vystřídaly. Po obědě byl sice vyhlášen polední klid, ale většina kluků stejně nevydržela odpočívat.  

Odpoledne šli kluci poznávat vodní živočichy, zatímco holky tvořily obrázky z přírodnin. Pak se skupiny opět prohodily. Vše se podařilo splnit, a tak jsme se mohli věnovat i pohybovým aktivitám – frisbee (házení a chytání plastového disku) a koupání v řece Berounce.

Po večeři jsme si poslechli přednášku o CHKO Křivoklátsko a poté si zahráli veselé hry v jídelně. Když se přiblížila večerka, úplně nás to zaskočilo. Tak rychle uběhl den na Zvíkovci!

Napsali: Zděnda, Roman a Petr

Středa 7. 9. 2016

K snídani jsme tentokrát měli párek s rohlíkem a hořčicí. Vydatné snídaně bylo třeba, protože nás čekal výlet na rozhlednu. Cestou jsme hledali výtrusné rostliny a povídali si o přírodě. Zanedlouho jsme došli k rozhledně. Z ní se nám naskytl úžasný výhled dolů na kemp. Nádherná byla samozřejmě i okolní krajina.

Cestou zpět jsme sbírali dřevo na oheň, který se bude zítra zapalovat. Ovšem teď měl každý myšlenky jen na kánoe, což byl hlavní odpolední program.

Nejprve nás auta odvezla do kempu U Potůčků, vzdáleného asi devět kilometrů. Odtud jsme se měli plavit na kánoích zpět do našeho kempu. Řeknu vám, že to byla docela legrace. Plavbu jsme naštěstí bezpečně zvládli a těšili se na večeři a večerní hry v jídelně. Předtím jsme se ale ještě vykoupali v Berounce a napsali si test z dendrologie.

Napsal Matěj Duna

Čtvrtek 8. 9. 2016

Čtvrtek znamenal jediné – pěší výlet ke Skryjským jezírkům a návštěvu Památníku a muzea Joachima Barranda ve Skryjích. Než jsme se vydali na trasu, stihli jsme se ještě vykoupat v Berounce. Pak začalo dlouhé putování do míst, které proslulo výskytem zkamenělin dávných trilobitů.  

Expozice skryjského muzea je zaměřena na život a dílo Joachima Barranda. Je zde vystaveno mnoho zkamenělin, které lze dodnes v blízkém okolí najít. Poté, co jsme si nakoupili suvenýry, jsme se o nalezení nějakých úlomků zkamenělin pokusili i my.

Cestou zpátky jsme udělali krátkou zastávku na vyhlídce nazvané Mravenčí skála. Je to další zajímavé místo, které se vyplatilo navštívit. Celkem jsme tak ušli asi 20 kilometrů. Poznatky z výletu shrnul obvyklý večerní test.

Událostmi bohatý den pokračoval u táboráku. Během zábavy u ohně (vtipy, scénky a vyprávění) připravili pan učitel Knapp a paní učitelka Knappová bobříka odvahy. Jak už bývá zvykem, někteří se báli. Nakonec ale přemohli strach a všichni obávaného bobříka odvahy ulovili. 

Napsaly: Martina L., Markéta, Klárka, Majda a Vlasta

Pátek 9. 9. 2016

Ráno jsme měli posunutý budíček na 8. hodinu. Po snídani (palačinky s domácí šlehačkou) si každý začal balit své věci a pak se všichni pustili do plnění disciplín moderního pětiboje. Bylo to naše poslední velké sportování na Zvíkovci.  

Jakmile jsme se naobědvali, rozdala paní učitelka diplomy a vyzvala nás k naložení batohů do připraveného auta. Následoval úklid chatek a rekreačního areálu, rozloučení s personálem a cesta domů.

Napsal Jaroslav Lazar

Poděkování

Na závěr chceme poděkovat rodičům Klárky a Báry za zajištění odvozu zavazadel a IC LČR v Křivoklátě za zajímavou prezentaci o Křivoklátsku v podání pana Miroslava Pechy mladšího.

Zvíkovec 2016