Exkurze 8. a 9. tř. do Dřevoobchodu v Lubné

30. 09. 2016
Jedním z prosperujících podniků okresu Rakovník je Dřevoobchod v Lubné. Jde o rodinnou firmu nabízející široký výběr produktů na bázi dřeva a vše, co je pro práci (nejen se dřevem) zapotřebí (viz http://drevoobchodlubna.cz/

Lubná (24).jpg

A právě zde se zrodila myšlenka podpory výuky dílen na školách formou soutěže „Šikovné ruce“, jejíž první ročník byl právě vyhlášen.

Smyslem projektu je přiblížit dětem hodnoty tradičních řemesel, seznámit je názorně se dřevem jako všestranným materiálem, pomoci jim rozvíjet manuální schopnosti i tvůrčí kreativitu. Proč to tedy nezkusit?

Náš vstup do soutěže „Šikovné ruce“ začal exkurzí na „místě činu“ – Dřevoobchodu v Lubné u Rakovníka. Přijeli jsme sem autobusem jako vůbec první škola okresu, která se do soutěže přihlásila. Nečekali jsme dlouho. Záhy se nás ujal pan inženýr Marcel Pergler, jednatel společnosti. Zajímalo ho, kdo z žáků deváté třídy pomýšlí na budoucí zaměstnání v dřevařské výrobě, jaké jsou naše obecné znalosti o využití dřeva v průmyslu, obchodu i v domácnostech, kdo z žáků má zkušenosti například s hoblováním dřeva apod.

Po seznamovacím úvodu začala vlastní prohlídka závodu. Prošli jsme okolo venkovní sušárny dřeva a zamířili do prostorné haly s vyrovnanými bloky nejrůznějšího řeziva. Tady nás pan Pergler zavedl k truhlářskému stolu, kde si zájemci mohli vyzkoušet práci s hoblíkem. Hoblíky se zde rovněž vyrábějí, o čemž jsme se později přesvědčili. Kvalitní nástroj má plaz zhotovený z tvrdého habrového dřeva, který je přiklížen k bukovému tělu. Také nám ukázal ruční japonskou pilkou s tenkým pilovým listem a opačnou orientací zubů pro řez tahem. Kdo chtěl, mohl si opět vyzkoušet, jak se s pilkou pracuje.

Prohlídka následně pokračovala ve výrobní hale, kde jsme byli svědky nejen tradičního strojního obrábění dřeva, ale také si mohli prohlédnout dokonalou činnost obráběcího CNC automatu. K udržování optimálního klimatu pracoviště se využívá pokročilé technologie odsávání prachu a dodržování bezpečnosti práce bylo patrné na každém kroku. Ale i k odpadu z výroby se přistupuje odpovědně: buď slouží k vytápění sušáren a budov, anebo se zpracuje na brikety určené k prodeji zákazníkům. Všepřipomínalo skvěle sladěný organismus, který stálo za to vidět na vlastní oči.

V závěru přínosné exkurze jsme se opět vrátili k tématu soutěže. V jejím rámci budou žáci ve školní dílně zhotovovat výrobky, ke kterým si mohli vybrat a odnést s sebou vhodné dřevěné polotovary. Nyní bude na nich záležet, jak se k dílu postaví a jak naplní ideu „Šikovných rukou“. Závěr soutěže, vyhodnocení výrobků i předání cen vítězům proběhne na přelomu měsíců května a června 2017.

Rozloučili jsme se s panem inženýrem Perglerem, Dominika Laubrová pořídila poslední fotku a všichni jsme se s dobrými pocity vydali na cestu zpět do školy. Exkurze se zúčastnili žáci osmé a deváté třídy, které doprovázeli paní učitelka Valešová, pan školník a pan učitel Modrý.