Vánoční výstava

01. 12. 2016
Vlastivědné muzeum Jesenice poskytlo své prostory Vánoční výstavě, na jejíž přípravě se podílela i naše základní škola. Začalo to tím, že nás (skupinu dívek z 9. třídy) oslovila paní učitelka Valešová a my jsme se do příprav výstavy ochotně zapojily.

Důležitým momentem bylo vhodné rozmístění nástěnek, na které se následně zavěšovaly výrobky žáků. Káťa a Terka připravovaly nástěnku první a druhé třídy, já s Luckou jsme vyvěšovaly práce třeťáků a čtvrťáků. Pak přišlo na řadu zdobení váz s větvičkami a také příprava fotokoutku pro focení zájemců.

Následující den, ve středu 30. listopadu 2016, příprava výstavy vrcholila. Připevnily jsme na síť rybičky, které vyrobili žáci čtvrté třídy, a dokončily výzdobu oken. Konečnou vánoční podobu získaly i nástěnky 5., 6., 7., 8. a 9. třídy. Nakonec jsme ozdobily stromeček a naaranžovaly stůl s výrobky školní družiny. Nyní bylo vše připraveno.

Vernisáž Vánoční výstavy se konala ve čtvrtek 1. prosince. Kdo přišel, mohl se přesvědčit, že jsme odvedly dobrou práci. Paní ředitelka D. Vopatová to také ve své řeči ocenila a popřála všem nejen hezký zážitek z výstavy, ale i pohodové dny nadcházejících svátků. Sváteční atmosféru dne pak umocnilo vystoupení školního sboru, který zahrál přítomným vánoční koledy.  

Napsala Tereza Alexijová 

odkaz na video

Vernisáž vánoční výstavy 2016