Vánoční aranžování s ISŠ Jesenice

07. 12. 2016
V adventním čase připravila Integrovaná střední škola Jesenice soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Jde o ukázky vánočního aranžování, kterého se děvčata z naší třídy zúčastnila již v loňském roce. A nejinak tomu bylo i letos.

Ráno 7. 12. 2016 v 7:45 jsme se sešly (dívky z 9. třídy) v učebně výtvarné výchovy, abychom si připravily potřebné pomůcky, například tavné pistole a nůžky. Do integrované školy dorazila naše skupina kolem půl deváté. Nejprve jsme absolvovaly krátký kurz aranžování a pak se seznámily s prvním soutěžním výrobkem. Byla jím podkova, na kterou bylo třeba navázat zeleň a potom doplnit výzdobu pomocí hvězdiček, kuliček, křížal a dalšího materiálu. Po 15minutové přestávce na svačinu začaly práce na druhém výrobku – netradičním stolním svícnu. I tentokrát jsme použily zeleň a různé ozdoby. Na zhotovení každého výrobku byl vymezen čas 1,5 hodiny. Soutěžní výtvory nakonec vyhodnotila porota sestavená z učitelů odborných předmětů. Jak jsme si vedly my, dokládají přiložené diplomy.

Napsala Dominika Laubrová

odkaz na článek v Rakovnickém deníku

Vánoční aranžování s ISŠ Jesenice 2016