Hubertský den 23. 9. 2010

23. 09. 2010

Poznávání přírody, pohyb na zdravém vzduchu, hry, soutěže i opékání buřtů na ohni – to vše se skrývá za dvěma slovy: HUBERTSKÝ DEN. Aktivita, spadající do rámce enviromentální výchovy na naší škole a zcela transparentně dokládající spolupráci s Lesy České republiky, vyšla letos na čtvrtek 23. září. Jak se později ukázalo, byl to šťastně zvolený termín. První podzimní den byl totiž na delší čas posledním dnem, kdy počasí ještě připomínalo sluncem zalité babí léto.

Cestou k loveckému zámečku Svatý Hubert odpovídaly skupinky starších žáků na dvacet sedm otázek zaměřených na biodiverzitu (rozmanitost rostlinných a živočišných druhů). Celkem tak mohly získat 27 bodů.

V okolí zámečku plnily skupinky dětí z prvního stupně různé úkoly na jednotlivých stanovištích.

Zadání a výsledky soutěže (.pdf)

 

Postřehy žáků 4. třídy

Šli jsme tři kilometry lesem okolo kempu a kaštanovou alejí. S Tomášem Kejlou jsme nasbírali
230 kaštanů. Na Hubertě na startu dostal každý kartičku a pak se plnily úkoly. Mnozí se projeli i na koni.

Marek Doležal

V osm hodin se vyráželo na Hubert. Když jsme tam přišli, hned jsme dělali různé úkoly. Například jsme házeli šiškou na panáka nebo poznávali stopy zvířat. Každý pak dostal buřta k opékání na ohni. Do školy jsme se vrátili ve 12.15 a ušli asi šest kilometrů.

David Kadeřábek

Ve čtvrtek 23. září jsme ráno vyšli na zámeček Svatý Hubert. Cestou jsme mohli sbírat kaštany. Dávaly se na hromadu, aby se odvezly zvířátkům. Na konci cesty stála stanoviště, po kterých jsme chodili a soutěžili. Také jsme si mohli opéct buřty a vozit se na koni.

Barbora Svatoňová

Ve čtvrtek jsme šli na Svatý Hubert. Líbilo se mi to, ale bolely mě nohy. Byla tam různá stanoviště, třeba stromy, kytky, zvířata, houby a jiná. Když jsme to dodělali, tak jsme si opékali vuřty. Také tam byli koně. Stála u nich moc velká fronta, takže jsem to už nestihla. Zpátky ke škole jsme odcházeli v 11.00 hodin a po obědě se šlo domů. Moc se mi to líbilo.

Eva Konířová

Když jsme došli na Hubert, tak jsme si vzali papír s tím, co máme dělat. Na prvním stanovišti jsme poznávali větve stromů, na druhém rostliny a tak dále. Na dalším stanovišti se nás jeden kluk zeptal: „Čich, nebo hmat?" Já jsem si vybrala zkoušku hmatem a ten kluk řekl, že máme s „Kiki" stejný hlas. Bylo to moc hezké.

Eliška Kinská

Ve čtvrtek jsme byli se školou na Hubertě. Líbilo se mi to, ale bolely mě nohy. Zaujala mě tam střelnice, hmat, házení do díry a ukázka psů. Sbírali jsme kaštany, ale cesta byla dlouhá.

Eliška Gorolová

Na Hubertě bylo hezky, užil jsem si tam hodně zábavy. Nejvíce mě bavila střelnice a pak rozeznávání stromů. Všichni jsme ušli tři kilometry tam a tři kilometry zpátky.

Dominik Kolář

Hubertský den 23. 9. 2010