Den vody: 4. třída

15. 06. 2017
Tento projektový den jsme si domluvili s panem Trpákem, který vykonává práci porybného neboli baštýře.

Už v uplynulém týdnu jsme se tomuto tématu věnovali. Na velký papír jsme si psali vše, co nás napadlo na téma „VODA“. A opravdu toho nebylo málo. Také jsme se dívali na dokument o vodě, o koloběhu vody v přírodě a na dokument VODA, VODIČKA, který názorně popisuje putování vody čističkou. Nově načerpané informace jsme ještě dopisovali do myšlenkové mapy.

Takto vybaveni informacemi jsme se vydali ve čtvrtek 15. 6. na hráz rybníka, kde nás pan Trpák očekával. Po uvítání nám začal vyprávět o své práci a co všechno má na starosti. A také jak velký je Velký rybník, které ryby tady chovají, že je tu na 40 000 kaprů, jak malé vysazují plůdky a že je výlov jednou za dva roky, aby do rybníka stihla natéct voda. Dále že se v průběhu celého roku stará o dvacet rybníků, kolikrát týdně musí ryby krmit a že ryby loví i v průběhu roku.

Další zastávku jsme udělali naproti pláži u sila, kde nám pan Trpák ukázal, jak se ryby krmí. Byla to krásná podívaná. Předvedl nám, jak se při každém krmení musí odchytit několik ryb kvůli prohlídce, zda nemají nějakou nemoc kůže a jestli mají čisté žábry. Bylo to velmi zajímavé a poučné.

Následně jsme šli k Trpákům na zahradu, kde nám Jeník ukázal na jezírku, jak se loví vrhací sítí. Kdo chtěl, mohl si to také zkusit. Dále jsme si ve skupinách vyzkoušeli pokus filtrace vody z rybníka. Paní učitelka dala každé skupině čtyři kelímky, špejle, kamínky, písek a filtrační papír. Ukázala nám, jak budeme postupovat, a potom už to bylo jen na nás. Pokus nás velice bavil a byli jsme překvapeni, jak to funguje.

Nakonec přišlo na řadu opékání buřtíků, na které jsme se těšili už od rána. Samozřejmě jsme si pochutnali! Na závěr jsme si pochovali všechna zvířátka a mláďátka. Před odchodem nám pan Trpák ukázal lovecké trofeje a parůžky, které našel v lese.

Rozloučili jsme se a plni nových informací a zážitků se vrátili zpět do školy. Moc se nám to všem líbilo.

Ze slohových prací žáků 4. třídy