Výstava hub 2017

09. 10. 2017
Již několik let se velké oblibě těší vzdělávací akce „Houby, houby, houbičky“, kterou na podzim pořádá naše škola ve spolupráci s občany a odborníkem mykologem.

V letošním roce vystřídal pana Ing. Vladimíra Baziku jeho mladší kolega z Kněževsi pan Michal Polata, který v pondělí 9. října 2017 určoval druhy hub a odpovídal na dotazy. Že měl plné ruce práce, dokládá seznam 110 hub, které se staly přírodními exponáty výstavy instalované v učebně přírodopisu.    

Součástí akce byla rovněž soutěž nazvaná „NEJ houba – 2017“. Probíhala ve dvou kategoriích, zaměřených na přírodniny a výtvarné práce. Výtvarných prací jednotlivců či skupin se sešlo 40, přírodnin 10. Nejaktivnějšími soutěžními kolektivy byli předškoláci a školka, dále pak 1. a 4. třída. Zde jsou výsledky:

 Houby.jpg

Ráda bych poděkovala Michalovi, který se mnou strávil nedělní odpoledne a celé pondělí přípravou výstavy, dále pak téměř dvěma desítkám houbařů, kteří slíbili exponáty na výstavu a svůj slib splnili (bez nich by výstava nebyla možná), a také děvčatům ze 7. třídy – Markétce, Martině, Báře a Terezce za pomoc.

Za organizátory Mgr. Vlastimila Knappová

Výstava hub 2017