Křivoklátský skřítek

05. 10. 2017
Ve dnech 5. – 7. 10. se členové nepovinného předmětu PEA (Přírodovědo - ekologické aktivity) zúčastnili třídenního ekologického programu na Křivoklátě.

Prostory k ubytování poskytlo informační centrum CHKO a program připravila jeho vedoucí paní Jiřina Prošková. Děti byly rozděleny do tří družstev (Rejpalové, Kejchalové a Prófové) a po zhlédnutí úvodního filmu začaly plnit úkoly od Skřítka.

Hned odpoledne nás čekalo Velké stopování. Na trase jsme hledali kartičky nejprve s lesními živočichy, poté s dřevinami a nakonec přiřazovali živočichy k jejich úkrytu. Rovněž jsme si zaběhali, zahráli si „kolíčkovanou“ nebo se trefovali šiškami do stromu. Jiným úkolem na stanovišti bylo vytvořit z přírodnin určitého živočicha a vymyslet o něm nějaký příběh. Také se hodnotilo, jak se v rezervaci chováme. Protože trochu pršelo a foukal vítr, oddechli jsme si, když jsme se dostali z lesa ven, před Velkou Bukovou. Naskytla se nám příležitost podívat se na rozhlednu a polaskat se s telátky. Cestou zpět jsme louskali ořechy, kterých byla všude spousta. Nakonec jsme se rozloučili s paní Proškovou a na středisko se vrátili po školní NS již za šera. Uvařili jsme si večeři, vypracovali úkoly od Skřítka a odebrali se do hajan…

Druhý den ráno jsme si připravili snídani a již před 8. hodinou se vypravili vzhůru kolem hradu do IC Lesů ČR. Většina z nás tu už někdy byla, ale nyní jsme si vyslechli výklad v prostorách expozice. Následovala exkurze po NS Brdatka, samozřejmě opět s úkoly od Skřítka. Během procházky se nám naskytly kouzelné výhledy na Berounku a zbarvující se stromy v jejím údolí. Ve Zbečně jsme navštívili Hamouzův statek, kde nám šikovný pan průvodce přiblížil na exponátech život na vesnici v 18. a 19. století. Každou sobotu zde také peče v peci chléb. Naobědvali jsme se v restauraci a vlakem se vrátili do Křivoklátu. Po hodinovém odpočinku pokračoval náš program na hřišti, kam jsme se vypravili kolem hradu nad sportovním areálem Kolečko. Zde jsme si vesele „zablbli“ a opět za šera se vrátili do střediska. Scénář se opakoval po včerejšku – večeře, splnění úkolů od Skřítka a večerka. 

V sobotu jsme si přispali, ale i tak se některým nechtělo vstávat. Nasnídali jsme se, uklidili, sbalili zavazadla a vydali se do lesa sbírat exponáty na mykologickou výstavu. Martině se podařilo najít hadovku smrdutou, která byla ozdobou výstavy, i když poněkud páchnoucí. Největší překvapení však na nás teprve čekalo. Šlo o tři jedince mloka skvrnitého, z nichž měly děti velkou radost. U pomníku, který postavili poddaní svému knížeti, jsme se rozloučili s hradem, symbolem našeho pobytu. Viděli jsme ho snad ze všech stran a vždy to bylo úchvatné.

Už nás čekal jen návrat do střediska, oběd v nedaleké restauraci, vyhodnocení pobytu a rozloučení s naší průvodkyní. Odpolední vláček nás dovezl do Jesenice a my jsme se rozešli do svých domovů.  Z reakcí dětí usuzuji, že se jim pobyt líbil, a to samozřejmě potěší. Děkuji své kolegyni Marcele Šikové za spolupráci a za pomoc při organizaci pobytu.

Mgr. Vlastimila Knappová

Křivoklátský skřítek 2017