Přednáška Mediální gramotnost

09. 11. 2017
Na internetu si lze přečíst, že mediální gramotnost je schopnost vyhledávat, analyzovat, objektivně hodnotit a dál předávat informace a sdělení z médií.

Že tomu tak opravdu je, jsme se ujistili na přednášce, které se ve čtvrtek 9. 11. zúčastnili žáci 8. a 9. třídy.

Přednáška se uskutečnila v učebně českého jazyka, kde vyučuje paní učitelka Konířová. Povídat si s námi přišla paní redaktorka Mgr. Věra Zilvarová. Nejprve pohovořila o tom, co jsou média a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Přiblížila historický vývoj médií (první rozhlasový záznam, první živé vysílání, …) a připomněla, že zejména dnešní člověk je vystaven jejich neustálému vlivu – od tisku přes televizi a rozhlas až k internetu, který je mimořádným fenoménem současnosti. Kdo by neznal například Facebook, Twitter, Instagram a další sociální sítě, které umožňují komunikaci mezi uživateli, vytvářet osobní profily či sdílet multimediální data (informace, fotografie, videa apod.)?

Velkou pozornost věnovala paní redaktorka tomu, jak zajistit objektivnost médií, či minimálně jak ověřit, zda jsou média objektivní. Vyprávěla, kde a jak získávají novináři informace, jestli jsou zdroje informací spolehlivé, zmínila, co je bulvár. Na  závěr zdůraznila, jak důležité je kriticky hodnotit média, nevěřit všemu, ověřovat a porovnávat.

Přednáška nás všechny zaujala a my se těšíme na nějaké další pokračování.

Sestaveno z příspěvků žáků 8. třídy

Přednáška Mediální gramotnost