Exkurze Vlašim

17. 04. 2018
Pozoruhodná exkurze naší školy (žáci 3. – 8. třídy) do Vlašimi začala v úterý 17. dubna. Den předtím pršelo, jako by nám počasí výlet nepřálo, ale nakonec se na nás sluníčko přece jen usmálo.

Vyjeli jsme od školy autobusem v doprovodu p. učitelek Knappové, Doležalové a Vodrážkové. Zhruba po třech hodinách jízdy jsme zastavili v Hulicích, obci ležící 14 kilometrů od Vlašimi. Zde se naše výprava rozdělila na dvě skupiny. Starší žáci šli s paní učitelkou Knappovou navštívit místní Včelí svět, což je unikátní expozice představující hravým způsobem život včel. Nejprve si poslechli přednášku o tomto užitečném hmyzu, během níž vyplňovali pracovní listy, a poté si ze včelího vosku vyrobili svíčky. Na závěr se podívali na živé včely a rovněž si zkusili postavit včelí úl. Poté se celá skupina přesunula do návštěvnického střediska pojmenovaného Vodní dům, kde se vyměnila s mladšími žáky. Také tady jsme si vyslechli úvodní povídání a vyplnili pracovní listy. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli, že celá tato oblast v blízkosti vodní nádrže Švihov, která leží na řece Želivce a zásobuje pitnou vodou naše hlavní město, je zařazena mezi evropsky významné lokality kvůli výskytu kuřičky hadcové, což je zdejší endemit. Odpovědi na zvídavé otázky jsme hledali v interaktivní expozici. Voda nám byla představena jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytná podmínka naší existence. Zábavnou část pak zajistily různé hry i lidské kyvadlo. Mladší skupina krmila larvami jepic raky. Zájemci si mohli nakoupit suvenýry, stejně jako předtím ve Včelím světě.

Dalším cílem našeho výletu byla Vlašim. Věci z autobusu jsme přenesli do ubytovny a pak se vydali do paraZOO v zahradě Podblanického ekocentra Českého svazu ochránců přírody v centru města. Toto místo se stalo domovem zvířat, která byla léčena v Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim, ale pro trvalé následky svých zranění nemohla být vypuštěna zpět do volné přírody. Ředitelem paraZOO byl havran Bob.

Ubytovali jsme se v pokojích po sedmi, navečeřeli se a poté se šli podívat do blízkého zámeckého parku. Park je velmi rozsáhlý a patří mezi nejkrásnější v naší republice. Cestou jsme získávali informace z cedulí naučné stezky a prohlédli si různé stavbičky, například Starý hrad, Čínský pavilon či Znosimskou bránu. Zpět jsme se vraceli za šera.  Večerka byla ve 22 hodin a znamenala tečku za dnem plným zážitků.

Ve středu ráno jsme zamířili do prodejny Albert na nákupy. Teprve potom byla snídaně, po níž začalo balení věcí a příprava na odjezd. Cílem dnešního dne byl vrchol Velkého Blaníku (638 m n. m.), což je nejvyšší místo naší nejmenší CHKO Blaník.  Cestou autobus zastavil za vesničkou Kondrac, kde u geologické expozice stojí úvodní panel naučné stezky. Kromě jiných hornin z okolí zde byla ukázka ortoruly a hadce – hornin pro toto místo typických. Cestou na vrchol pro nás děvčata ze sedmé třídy připravila soutěže. V cíli pak většina dětí vystoupala na dřevěnou rozhlednu a kochala se pohledem do okolí. Návrat ubíhal rychleji, se zastávkami u cedulí NS, kde jsme si rovněž připomněli pověst o Blanických rytířích. Na parkovišti mezi Malým a Velkým Blaníkem na nás čekal autobus. Následovala zastávka na oběd v Louňovicích pod Blaníkem, v Českém Šternberku a pak přímá cesta zpět k jesenické škole. Děkujeme našim paním učitelkám za nádherný výlet.

Napsaly: Marie Duchková, Eliška Kudráčová a Vlasta Rácová

Text doplnila Mgr. Vlastimila Knappová

Exkurze do Vlašimi